‘Van Gölü korunmalı’

  • 15:01 28 Eylül 2022
  • Ekoloji
 
VAN - Van Gölü ve çevresinin “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edilmesine dair açılan davaya ilişkin açıklama yapan Van Akademik Odalar Birliği ve Demokrasi Platformunun bileşenleri, yürütmenin durdurulması yönünde açtıkları davaya müdahil olunması çağrısında bulundu.
 
Van Akademik Odalar Birliği ve Demokrasi Platformu'nun bileşenleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 21 Temmuz’da Resmi Gazetede yayımlanan; Van ve Bitlis illeri, Van Gölü Potansiyel Doğal Sit Alanının “Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmesine ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik bugün açtıkları davaya dair Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.
 
Van Barosu, Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği )ÇEV-DER), Van-Hakkari-Bitlis Eczacılar Odası, Van-Hakkari Tabip Odası, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMOBB) Van İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Van Diş Hekimleri Odası, Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu olarak 10 kurumun ortak yaptığı açıklama metnini Van Eczacılar Odası Başkanı ve Van Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcüsü Fikret Baransel okudu.  
 
‘Kamuoyunda yanlış bir algı oluştu’
 
Van Gölü’nün ciddi ihmaller sonucu tehdit altında olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu tehdit karşısında doğa; bilimsel hiçbir yöntemle açıklanamayan bir şekilde dip temizliğinin, bir türlü tam kapasiteyle faaliyete geçemeyen ve kent kanalizasyonunun doğrudan deşarj şeklinde gole akıtıldığı arıtma tesisinin yarattığı ve kentin girişinden itibaren hissedilen koku alarm vermektedir. Van Gölü'nün korunması için çok ciddi yasal tedbirler alınmalıdır. Özellikle Van Gölünü Koruma Kanununun çıkarılması ana talebimiz olup bu yöndeki talep ve ısrarımız devam etmektedir. Ancak, 30.07.2022 tarih ve 31908 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Van Gölü ‘Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak ilan edilmiştir. Bu, en düşük korumaya sahip sit alanlarını ifade etmektedir. Bu düzenleme ile sit alanı içerisinde yapılacak faaliyet ve yapılaşmalar engellenmemiştir, kamuoyunda bu konuda yanlış bir algı oluşmuştur” denildi.  
 
‘Kanuna aykırı’
 
Kararnameden önce Kıyı Kanununa tabi olan bu alanların yasal olarak daha ciddi bir şekilde korunmakta olduğuna dikkat çekilerek, “Bu gün bu düzenleme ile Kıyı Kanunu yok sayılmaya çalışılarak ciddi tehdit altında bırakılmıştır. Ayrıca alınan karar Kıyı Koruma Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, İlke Kararlarına, Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslara ve Diğer Koruma Hukuku düzenlemelerine aykırıdır. Tüm bu nedenlerle Van Akademik Odalar Birliği ile Demokrasi Platformunun bileşenlerinden dava konusu hakkında dava açma ehliyeti olan Van Barosu ÇEV-DER, Van Hakkari Tabip Odası ve Van ÖHD tarafından ilgili kararın iptali için bu gün yargı yoluna başvurulmuştur. Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz yargı süreciyle birlikte Van Gölü Havzası için büyük bir tehlike oluşturan, turizm ve sanayi tesisleri ile yapılaşmaya zemin hazırlayan ve hazırlanış amacı itibariyle korumaktan çok yok olmasına sebep olacak olan ilgili düzenlemenin iptal edilmesi gerektiği inancını taşımaktayız. Van gölünün kesin korunacak hassas alanlar ya da nitelikli koruma alanları olarak koruma altına alınması gerekirken, yapılaşmaya yol açan düzenlemeye dair hatadan bir an önce vazgeçilmesi ve Van Gölünü koruyacak olan samimi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini buradan ilgililer ve kamuoyuyla paylaşıyor; tüm duyarlı vatandaşlarımızı ve kurumlarımızı Van Gölüne sahip çıkmaya ve açılan davaya müdahil olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.